Захист прав та інтересів.

В умовах сьогодення, на жаль, пересічні громадяни все частіше зустрічаються із порушенням їхніх прав. У зв’язку з цим, вважаю за необхідне розкрити проблему захисту прав громадян України.

У статті 13 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка була ратифікована Україною, встановлено, що кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту свого порушеного права.

У свою чергу, Конституція України у статті 55 проголосила, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Водночас, згідно статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Отже, можна зробити висновок, що відповідно до чинного українського законодавства, абсолютно кожна особа, яка перебуває на території України має право звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів.

У зв'язку з цим, виникає цілком логічне питання: які існують способи судового захисту прав та інтересів осіб?

Цивільний кодекс України визначає, що способами захисту цивільних прав є такі:

  • визнання права;
  • визнання правочину недійсним;
  • припинення дії, яка порушує право;
  • відновлення становища, яке існувало до порушення;
  • примусове виконання обов'язку в натурі;
  • зміна правовідношення;
  • припинення правовідношення;
  • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
  • відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
  • визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Звертаю Вашу увагу, що обов’язково необхідно пам’ятати про те, що суд може захистити Ваше цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Отже, даний перелік способу захисту цивільних прав є невичерпним, відкритим.

Ваші пропозиції та запитання

Надіслати