Самозахист

Звертаю Вашу увагу, що не у всіх випадках порушення Ваших прав, доречно звертатись до суду за захистом. Інколи, ефективним способом захисту Ваших прав може бути самозахист.

Відповідно до статті 19 Цивільного кодексу України кожна особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.

Згідно чинного в Україні законодавства самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Прикладом самозахисту цивільних прав може бути відмова особи-покупця від оплати товару у випадку надання товару неналежної якості.

Відповідно до ч. 2. ст. 19 ЦК України способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

Необхідно наголосити на тому, що здійснення права на самозахист може мати наслідком порушення прав іншої особи, завдання їй шкоди.

У даному випадку необхідно враховувати положення статті 1169 Цивільного кодексу України, в якій зазначено, що шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується. 

Особливо звертаю Вашу увагу, що обов'язково потрібно пам’ятати, про те, що засоби самозахисту мають бути співрозмірними із шкодою, яка може бути завдана протиправними діями третіх осіб. Наприклад, якщо може бути завдана шкода майну особи у розмірі приблизно 200 гривень, то абсолютно не співрозмірними засобами самозахисту особи будуть ті, що можуть призвести, наприклад, до втрати працездатності іншою особою.

Ваші пропозиції та запитання

Надіслати